Rozhovory s katem - Kazimierz Moczarski

5. března 2015 v 19:11 | Shari |  Něco jako názory
Je až s podivem, jak málo se píše o opravdových hrdinech, zatímco o celebritách se stránky plní každý den.
Až do loňského roku jsem například neslyšela o Kazimierzovi Moczarskim, přitom je to člověk hodný obdivu.

Narodil se v roce 1907 ve Varšavě v učitelské rodině. V roce 1932 dokončil právnickou fakultu Varšavské univerzity a o rok později absolvoval žurnalistiku. Poté navštěvoval pařížský Ústav mezinárodního práva. Byl jedním z prvních zakladatelů demokratických klubů a členem tajné demokratické strany Prostokat.

V době okupace Polska nacisty se stal příslušníkem Armie Krajowej, největší podzemní odbojové organizace v Polsku za 2. sv. v., kde zpočátku pracoval v oddělení pro informace. Následně se stal vedoucím oddělení pro boj s kolaborací a v průběhu varšavského povstání redigoval deník Armii Krajowej. Za svoji statečnost a protifašistickou angažovanost obdržel vyznamenání, bohužel si ho však příliš neužil.


Od srpna 1945 do dubna 1956 byl na základě vykonstruovaných obvinění vězněn za údajnou protistátní činnost, mnohokrát byl těžce mučen. V roce 1952 byl dokonce přímo odsouzen k trestu smrti jako nepřítel státu. Aby toho nebylo málo, v roce 1949 byl úmyslně (jako prostředek psychologického mučení) zavřen do cely ke dvěma SS-manům: G. Schielke byl původně socialista, kvůli své práci policisty přešel k nacistům. Druhým byl jeden z největších nacistických zločinců - Jürgen Stroop.

Tento ..muž, totiž vlastním jménem Josef, byl obyčejný, nepříliš vzdělaný a málo inteligentní prosťák, který byl přespříliš ambiciózní. Slintal blahem, když ho nadřízení chválili, a neváhal kvůli své "slávě" vyvraždit celé Varšavské ghetto. Za tuto hrůznou akci byl osobně zodpovědný. "...soud vzal za prokázané, že kromě zmíněných 56 065 osob zahynuly v ghettu desítky tisíc lidí, neboť téměř všichni, kdož se nacházeli na území ghetta dne 19. 4. 1943, byli buť zajati, nebo vyvražděni a jen nečetným jedincům se podařilo přežít."

A právě kniha Rozhovory s katem je jedinečným a hloubkovým rozborem tohoto nacisty. Moczarski, i když velmi nerad, využil příležitost a pokusil se vytáhnout ze Stroopa všechno, jeho minulost, jeho povahu, důvody, které vedly obyčeného člověka páchat tak strašné zločiny, a to bez mrknutí oka. Uvádí se přitom, že v této knize je více materiálu, než bylo ve vyšetřovacích spisech a při soudním řízení před tribunálem.

Jednou v cele si Stroop stěžoval, že se ho pokusila Armia Krajowa zabít. Moczarski na to odvětil, že on byl jedním z nich. Jen to bohužel nevyšlo. Bylo pro něj těžké se Stroopem vyjít, ale kvůli těmto rozhovorům se zachoval jako profesionál.
___________________
Pár ukázek z knihy:
"V Německu bylo nepředstavitelné, že by byla mládež luteránská, katolická a židovská zvána na společné taneční zábavy, nebo dokonce na rodinné podniky. S jinověrci se blízké kontakty neudržovaly!"
....
"On se modlil za slabé, poražené, pokořené a utlačované. Ale jen silní jsou hodni zbožňování. Modlit se je třeba jen za vítěze!"
....
"Zaznamenal jsem u našich známky strachu. Za této situace jsem se po konzultacích s doktorem Hahnem a generálem Krügerem a za souhlasu Berlína rozhodl vypalovat dům po domu... Minéři nabyli velké zručnosti při vyhazování budov do vzduchu. Za půl hodiny po vydaném rozkaze už dům hořel. Židé běhali jako čerti. Zjevovali se hned tady, hned tam, v oknech, na balkónech, na střechách a římsách. Někdy na nás stříleli, jindy prostě hledali způsob, jak uniknout. ... Neuvěřitelný chaos. Požáry, kouř, plameny, jiskry, ... zápach ohořelých předmětů a těl, ... "parašutisté"... To byli Židé a Židovky a židovské děti, kteří skákali z oken, balkónů a nejvyšších pater domů hořících odspodu na zem, na asfalt a dlažbu. Napřed házeli peřiny, deky a jiné věci a na to skákali. Moji SS-manné jim začali říkat "parašutisté". Tahle zábava trvala celou noc..." Stroop se rozpálil. Gestikuluje. Předvádí střelu z brokovnice do letících kachen. Točí se po cele a občas křičí: paf! paf ... Takhle stříleli moji chlapci nepřítele v letu... Dívá se na nás. Pomalu bledne, ale ještě je celý růžový. Notuje si Horst-Wessel-Lied. Po deseti minutách zmlkne i on."
....
"Mrtvých bylo spousta. Potíže s jejich pohřbíváním jsme neměli, protože jsme zřídili nový typ pohřebních jednotek."
....
Moczarski: "Prostě jste využili vzniklé situace k tomu, abyste kromě spiklenců zlikvidovali politické protivníky, své osobní nepřátele ve straně a v armádě, konkurenty na lepší židli, na vyšší prémie."
....
"Měli jsme dříve začít s likvidacemi... Měli jsme odrodilce vyřezat a pověsit jako čtvrtky hovězího na háky na jatkách, a to i s rodinami a s přáteli. Všichni pod drn! I ty, kteří se dali obalamutit jen na čas!"
____________________

Přesto, že byl Stroop těžký nacistický zločinec, užíval si ve své polské cele výsady, které ostatní neměli. Dostával například pokaždé dvojitou porci jídla. Zajímavé při vyprávění byly i momenty, kdy se na Stroopa naštval Schielke, který pobral mnohem více rozumu a věděl, kdy Stroop zapírá či lže a sám jím byl častokrát znechucen.

Po devíti měsících, které Moczarski se Stroopem strávil, byl Stroop odsouzen k trestu smrti:
"Celá akce směřující k likvidaci ghetta, všechny vraždy a všechno ničení jsou totiž jeho dílem. Obhajobu obžalovaného, že plnil pouze svou vojenskou povinnost a plnil rozkazy nadřízených, jsa přitom přesvědčen, že jsou v souladu s mezinárodním právem, výše zjištěná fakta nepotvrzují. Organizace a rozsah bestiálních vražd a pronásledování svědčí o tom, že nebyly živelnými činy bezprostředních vykonalvatelů (původců), ale že metoda činnosti byla stanovena velitelem akce (...), totiž obžalovaným Stroopem pro tuto akci zvláště určeným, který se s plným vědomím zapojil do antižidovské politiky prováděné hitlerovci a nespočetné vraždy spáchané na obyvatelích ghetta vyšly z jeho vůle a záměru."

"Charakter a rozsah Stroopových zločinů, jeho nadutý postoj a vytáčky svědčící nejen o nedostatku lítosti, ale naopak o tom, že nezměnil svůj hitlerovský ..názor, neumožnily soudu nalézt v jednání obžalovaného Stroopa žádné polehčující okolnosti. Jeho činy svědčí o tom, že je to jedinec zbavený všech lidských citů, fašistický kat, pasoucí se s chladnou krutostí na utrpení svých obětí a jeho vyloučení z lidské společnosti je nezbytné."

"Stroop neměl žádné výčitky svědomí. Několik dní před popravou se ho velitel věznice zeptal, zda může sloučit se svým svědomím, že jako věřící křesťan vraždil a díval se na to, jak jeho podřízení vraždili děti a ženy ve varšavském ghettu. Stroop na to odpověděl, že výčitky svědomí nemá, protože vražděni byli Židé."
_____________________

I z těchto ukázek je patrné, že je to kniha, z které mrazí. Není psána pateticky, je to rozhovor, který je skoro očištěn od emocí. Moczarski se jej snažil psát objektivně a všechny údaje si následně ověřoval. Knihu není možné přečíst za jeden večer, protože popis toho, jak Stroop s nadšením a uspokojením dohlížel na vyvražďování nevinných lidí, to je fakt síla. Nejvíc mě asi překvapilo, jak moc byl Stroop hloupý a že se tak vysoko dostal právě proto. "Byl antitalent na cizí jazyky. Také s dějepisem byl na štíru." Ale když měl zpaměti odříkat nějakou nacistickou příručku, nevynechal jediné slovo.

Rozhovory s katem
 


Komentáře

1 TlusŤjoch TlusŤjoch | E-mail | Web | 5. března 2015 v 20:09 | Reagovat

To by se mělo číst ve škole povinně.

2 Marketa Kaki Marketa Kaki | Web | 5. března 2015 v 20:41 | Reagovat

[1]: válka byla krutá a krutí byli i lidi, co s ní měli něco společného. Jsem zvyklá na creepypasty, na povídky o chladných psychopatech, ale tohleto se vážně stalo, že jo? *zvrací*

3 Shariony Shariony | 5. března 2015 v 22:29 | Reagovat

Dnes ma Kazimir svatek, vsimla jsem si toho az po zverejneni clanku. Tomu rikam nahoda!! Tak na jeho pocest a pamatku! :-)

4 Čerf Čerf | E-mail | Web | 6. března 2015 v 0:47 | Reagovat

Není divu, že se v systémech vystavěných na zrůdné ideologii dostávají do popředí zrůdy. A není divu, že lidi jako pan Moczarski, jsou těmito systémy vždy vnímáni jako zásadní protivníci a nepřátelé.

5 VendyW VendyW | E-mail | Web | 6. března 2015 v 8:18 | Reagovat

Docela se divím že ještě tuhle knihu Američani neuchvátili a nezfilmovali..... asi je to ale dobře. A Pavel má pravdu, taky bych to dala jako povinnou četbu.

6 Jarka Jarka | Web | 6. března 2015 v 8:46 | Reagovat

Asi bych takovou knížku číst nemohla, ba ani bych nemohla koukat na takový film, přestože vím, že to patří do naší historie. Ale ta krutost a zároveň bezmocnost něco s tím udělat, mě nedělají dobře...

7 Veki Veki | E-mail | Web | 6. března 2015 v 19:37 | Reagovat

Co mě facinuje je, že co jsem v Polsku, tak se na mě valí samá "polská" témata. Ale je to dobře... málo která země si prošla tím, čím Polsko.
O knize už jsem slyšela, už nevím odkud, ale vím, že mi to není neznámé. Mám dlouhý seznam knih, které si chci přečíst, a teď se m ten seznam zase rozšířil o jednu položku.

8 shariony shariony | E-mail | Web | 6. března 2015 v 20:26 | Reagovat

[7]: V Polsku ho mnozí berou jako národního hrdinu. Já se o něm dověděla ve Wroclewi, v našem hostelu od správce, který studoval dějiny.A popis té knihy mě dost zaujal. Naštěstí se nám ji podařilo sehnat poměrně rychle, v jednom antiku.

9 Janinka Janinka | E-mail | Web | 7. března 2015 v 13:41 | Reagovat

Nedávno jsem se o něm také doslechla poprvé.

[8]: Na Kazimíra! I když v Polsku má pravděpodobně svátek jindy a několikrát :-D.

10 Sugr Sugr | E-mail | Web | 9. března 2015 v 20:25 | Reagovat

Zajímavé rozhovory Shari. :-)

11 Ji Hei - Fotografie Ji Hei - Fotografie | E-mail | Web | 10. března 2015 v 16:02 | Reagovat

Smutné čtení. Ale je důležité tyhle skutečnosti připomínat...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama