Leden 2016

Santa Maria Maggiore

24. ledna 2016 v 23:19 | Shari |  Itálie
Jedna z nejvýznamnějších bazilik v Římě - Santa Maria Maggiore - bazilika Panny Marie Sněžné. Byla postavena v letech 432 až 440 a známá je mimo jiné proto, že se uvnitř nalézají relikvie z Ježíšovy kolébky.
Bazilika Sv. Petra v řetězech

13. ledna 2016 v 18:42 | Shari |  Itálie
V Římě je snad každá památka krásná, a i tam, kde byste to nečekali, se může nacházet něco skvostného. Příkladem může být bazilika sv. Petra v řetězech (San Pietro in Vincoli), která zvenčí vypadá docela nenápadně, uvnitř však ukrývá poklad, který láká stovky turistů denně. Ale o tom až za chvíli :-)

Bazilika byla založena v roce 442 na místě, kde byl podle legendy císařem Neronem odsouzen k trestu smrti svatý Petr. Stavba měla původně sloužit jako taková schránka na řetězy, kterými byl spoután sv. Petr v jeruzalemském žaláři. Později sem byly z Konstantinopole převezeny další řetězy, kterými byl spoután naposledy - v Římě. Jakmile se oba řetězy vzájemně dotkly, zázračně se spojily. Dodnes jsou vystaveny v bazilice přímo pod oltářem.

V 15. století, za papeže Julia II., tzv. papeže válečníka, prošla bazilika výraznou rekonstrukcí a její podoba je dnes renesančně-barokní. Právě na příkaz papeže Julia II. byla vybudována jeho hrobka, která je nyní pýchou celé baziliky. Nestavěl ji totiž nikdo jiný než sám Michelangelo. Na příkaz papeže měl ale zároveň vymalovat Sixtinskou kapli (hezky je to znázorněno ve filmu Ve službách papeže), takže se tvorbě náhrobku již nemohl věnovat tolik, jak by chtěl. Z původně plánovaných více než čtyřiceti soch proto dokončil pouze jednu, a to postavu Mojžíše. Tato socha je označována jako jedno z největších děl celých dějin umění (ač úžasný malíř, ze soch je patrné, že tvořil srdcem, celou svou duší a jedním slovem - dokonale).

Socha vyznačuje Mojžíše, který právě sestoupil z hory Sinaj a v ruce svírá desky s desaterem přikázání. Z leva je možné vidět jeho nadšený výraz, neboť právě hovořil s Bohem, zpředu jsou již patrné bolestné rysy a při pohledu zprava vyzařuje jeho obličej hněv a zlobu z toho, že lidé opustili Boha (výraz studoval kromě jiných i S. Freud, který byl touto sochou přímo přitahován). Je možné si rovněž povšimnout, jak Mojžíšova levá ruka s napnutými svaly jako by ho držela zpátky, aby ovládl svůj vztek.

Na hlavě Mojžíše jsou zajímavé dva rohy, v té době se totiž kvůli chybnému překladu uvádělo v Bibli místo "zářící" slovo "rohy", takže si lidé Mojžíše běžně představovali s rohy namísto se svatozáří. Četla jsem ale, že Michelangelo v té době již tušil, že se jedná pravděpodobně o chybný překlad, avšak přesto raději vytesal rohy - možná proto, aby dal Mojžíšovi více démonickou podobu. Další zajímavostí je, že Michelangelo prý v jeho vousech zachytil svoji podobu. Mně se ji ale nepodařilo najít, možná budete úspěšnější :-)Forum Romanum

10. ledna 2016 v 20:15 | Shari |  Itálie
Naproti Koloseu se nachází tzv. Forum Romanum. Dovnitř jsme se dostali na jednu vstupenku, která měla platit také pro návštěvu pahorku Palatin, kde byl podle pověsti založen Řím. Tam jsme ale na poslední chvíli nestihli jít (zavírat měli podle setmění v pět, ale už ve tři čtvrtě nikoho nepouštěli dál - a s tím jsme nepočítali).

Forum Romanum byl v antických dobách centrem Říma i veřejného dění celé říše. Byly zde trhy, konaly se zde velké průvody a slavnosti, politická shromáždění i soudy. Celkově vzato je to skvělé místo pro lidi, kteří mají rádi archeologii a antickou historii, ale určitě i pro všechny ostatní, protože tohle místo rozhodně stojí za to!


Pohled zvenčí.

Koloseum ze všech úhlů

6. ledna 2016 v 22:53 | Shari |  Itálie
Je to k nevíře, ale až dnes jsem se dostala k tomu, abych zveřejnila fotky Kolosea. V Římě jsme byli na konci loňského února a řeknu vám, to město stojí za to. Byli jsme tam jen tři dny, ale viděli jsme toho tolik, že mám fotek habaděj a musím je třídit a třídit. Navíc tam musíme jet znova, pokud se poštěstí, protože jednou to tam nestačí. Řím má fakt super atmosféru. Ubytování jsme si našli v centru, takže ke Koloseu jsme mohli dojít pohodlně pěšky. A tím, že jsme tam byli mimo sezónu, nebyly k památkám ani dlouhé fronty.

Koloseum se začalo stavět v letech 70 - 72 a dokončeno bylo v roce 80 za Tita. Kromě gladiátorských zápasů, bojů se zvěří apod. zde - prý - probíhaly i stylyzované námořní bitvy, kdy bylo Koloseum napuštěno vodou (ale vedou se o tom diskuze).